Από πότε μπορούν να κατατίθενται δικαιολογητικά για το επίδομα στήριξης τέκνων ;

Απάντηση (από τον νέο Διοικητή του ΟΓΑ Δημήτριο Κοντό) :

Δεν θα κατατεθούν ακόμη τα δικαιολογητικά.

Όταν θα εκδοθεί η εγκύκλιος, πέραν της ΚΥΑ, στην οποία θα καθορίζονται όλες οι διαδικασίες τόσο για το επίδομα στήριξης τέκνων (40ευρώ / τέκνο / μήνα) όσο και για το ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων (500ευρώ / τέκνο / έτος).

Η σχετική τροποποίηση που αφορά στο ειδικό επίδομα τριτέκνων πολυτέκνων για να καταβάλλεται από το 1ο τέκνο αναμένεται να ψηφισθεί από την Βουλή.

Πάντως δύο είναι οι βασικές ενέργειες-προϋποθέσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν και στην συνέχεια θα ειδοποιούνται για την κατάθεση των δικαιολογητικών στον ανταποκριτή του ΟΓΑ κατά περίπτωση και είναι:

·                     Ηλεκτρονικά η  υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης
·                     Να έχουν λάβει το εκκαθαριστικό της Εφορίας
.

Comments are closed.