ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της  ΟΠΟΤΤΕ με αποστολή εγγράφου αιτήματος και τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους στο υπουργείο,  η Ομοσπονδία ενημερώθηκε  από το...