Καθαρισμός ακτών.

Με επιτυχία ως προς το αποτέλεσμα ολοκληρώσαμε και αυτήν μας την δράση, η οποία αφορούσε τον καθαρισμό μέρους της ακτής...