ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Στο αίτημα της ΟΠΟΤΤΕ στις 21-12-2012 ανταποκρίθηκαν οι Αντιπρόσωποι και Προϊστάμενοι των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους.
Με το ενημερωτικό που απέστειλαν στην ΟΠΟΤΤΕ ορίζουν το Διαμονητήριο στα 10 ευρώ.

ΚΑΡΥΑΙ, ΤΗι 7η/20η Φεβρουαρίου 2013
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.3/6α/397
Προς  το  Γραφείον  Προσκυνητών
Ιεράς Επιστασίας
Εις Ουρανούπολιν

Αξιότιμοι κύριοι,
Διά του παρόντος ιεροκοινοτικού ημών γράμματος γνωρίζομεν υμίν την απόφασιν του Ιερού ημών Σώματος όπως εις τους τριτέκνους προσκυνητάς του Ιερού ημών Τόπου εκδίδεται εις το εξής Διαμονητήριον αξίας 10 €, κατόπιν προσ­κομίσεως νομίμων παραστατικών .
Όθεν, παρακαλούντες διά την εφαρμογήν της ως άνω αποφάσεως, διατελούμεν μετ᾽ ευχών

Άπαντες οι εν τη κοινή Συνάξει Αντιπρόσωποι και Προιστάμενοι
των είκοσιν Ιερών Μονών του Αγίου Όρους Άθω.

Η ΟΠΟΤΤΕ εκφράζει τις ευχαριστίες της στην ενέργεια αυτή, η οποία δηλώνει τη συνεπή στήριξη της Οικογένειας εκ μέρους του Αγίου Όρους, ιδιαίτερα στις δύσκολες αυτές μέρες που βιώνουν οι τρίτεκνοι της χώρας

Comments are closed.