ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αθήνα 10 Ιουλίου 2013

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Με συνέπεια και η παρούσα Κυβέρνηση συνεχίζει την τιμωρία των γονέων με τρία τέκνα.
Με το 35% και άνω των τρίτεκνων οικογενειών να ευρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και σε συνθήκες εξαθλίωσης είναι δυνατόν και με ποια στοιχειώδη λογική εξαιρέσατε από τις  διατάξεις της παρ.2 άρθρου 80 καθώς και  άρθρων 81και  82 του κατατεθέντος πολυνομοσχεδίου, τους γονείς με τρία τέκνα; Είχαμε την ελπίδα ότι θα υπήρχε στοιχειώδη ευαισθησία απέναντι σε κοινωνικές ομάδες που τόσα προσφέρουν και έχουν υποστεί τις περισσότερες, άδικες  και σκληρότερες φορολογικές επιδρομές  από ενάρξεως της οικονομικής κρίσεως.
Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ των γονέων με τρία τέκνα είναι μεγάλη και προσπαθούν να αντιληφθούν εάν πράγματι ενδιαφέρει την Κυβέρνηση το μέλλον της πατρίδος μας. Κάθε ημέρα γινόμαστε μάρτυρες τραγικών καταστάσεων γονέων με τρία τέκνα που αδυνατούν να προσφέρουν ακόμη και τα βασικά για την επιβίωση της οικογένειας.
            Η συνταγματική απαίτηση  περί προστασίας της οικογένειας και υποχρέωσης της Πολιτείας για μια αξιόπιστη δημογραφική  πολιτική έχουν σβήσει από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Όπου σε μια 10ετία ο πληθυσμός των Ελλήνων μειώθηκε κατά 1 εκατομμύριο και με τις γεννήσεις την τελευταία 2ετία να είναι κάτω από τις 80.000/έτος.Οι θάνατοι να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις.
Παρακαλούμε έστω και αυτήν την στιγμή για αποκατάσταση στοιχειώδους δικαιοσύνης και να νιώσουν οι οικογένειες με τρία τέκνα ότι δεν διώκονται να ενταχθούν οι οικογένειες με τρία τέκνα.
Στις εξαιρέσεις των προαναφερομένων άρθρων 80,81 και 82,προστεθεί η λέξη ΄΄τρίτεκνος ΄΄  πρίν από την λέξη ΄΄ πολύτεκνος ΄΄, ήτοι:
            Μετά από Άρθρο 80
Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή τρίτεκνος κατά την έννοια του ν.3454/2006(75Α΄) ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,….
Άρθρο 81
Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας
Το εδάφιο β’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνει:
α) τον υπάλληλο που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή τρίτεκνος κατά την έννοια του ν.3454/2006(75Α΄)  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
Άρθρο  82
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή τρίτεκνος κατά την έννοια του ν.3454/2006(75Α΄)   ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α’ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει,…
Άρθρο 90
 Διαθεσημοτητα
. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 2 δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
αα) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67%% ή τρίτεκνος κατά την έννοια του ν.3454/2006(75Α΄)  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει…..
Άρθρο 93
Κατάργηση ειδικότητας οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων  Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δεν τίθεται σε διαθεσιμότητα:
α) υπάλληλος που είναι ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% ή τρίτεκνος κατά την έννοια του ν.3454/2006(75Α΄)  ή πολύτεκνος κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944 (Α΄ 229), εφόσον τα τέκνα, που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, συνοικούν με αυτόν και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει.

Comments are closed.