ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ( Πρόγραμμα Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού – Η ΚΥΑ )

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ( Πρόγραμμα Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού – Η ΚΥΑ )

Δωρεάν ολιγοήμερες διακοπές για 120.000 εργαζόμενους, ανέργους και μέλη των οικογενειών τους, προβλέπει το φετινό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, μέσω της «Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού».

Το Πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί από την 1η Αυγούστου 2014 έως τις 30 Ιουνίου 2015 και θα κοστίσει κατ’ ανώτατο όριο 10 εκ. ευρώ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα.
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού»
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συμπληρώσει, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, 50 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ, οι άνεργοι που έχουν λάβει στο ίδιο διάστημα τακτική επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον δύο μηνών ή 50 ημερήσια επιδόματα καθώς και οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ) του ΟΑΕΔ.
Εκτός από τους δικαιούχους, ωφελούμενοι του Προγράμματος «Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού» είναι τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων ή τα τέκνα τα οποία έχουν ίδια ασφάλιση λόγω σπουδών ή αναπηρίας, ηλικίας από πέντε έως 24 ετών, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα της οικογένειας των δικαιούχων που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Ακόμη, οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι προστατευόμενα μέλη και ασφαλίζονται από αυτούς και οι συνοδοί των δικαιούχων ή των ωφελουμένων όταν υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Δεν μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, όσοι είχαν επιλεγεί, στο πλαίσιο του ίδιου Προγράμματος, πέρυσι, ανεξάρτητα από το αν έκαναν χρήση της παροχής ή όχι, εκτός εάν πρόκειται για άτομα με αναπηρία.
Εξαιρούνται επίσης, και όσοι είναι δικαιούχοι σε ανάλογο πρόγραμμα οποιουδήποτε άλλου φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.
Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, η δημόσια πρόσκληση με την οποία θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματος και την επιλογή των δικαιούχων και των παρόχων των υπηρεσιών.
Παρακαλουμε αναζητηστε εκει τα περαιτέρω.

Comments are closed.