Ποιοι φοιτητές θα είναι δικαιούχοι “ελεύθερης” μετεγγραφής. Μετεγγραφές και για τα αδέλφια.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤ​ΟΝ καποιοι απο τουσ ΑΓΩΝΕΣ τησ πανελληνιασ ομοσπονδιασ τριτεκνων ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤ​ΑΙ….

Σε τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας χθες στην βουλή και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο προβλέπεται όλο το νέο καθεστώς για τις μετεγγραφές φοιτητών που θα ισχύσει από το έτος 2014-2015 ενώ όπως προβλέπεται στην τροπολογία δικαιούχοι μετεγγραφής θα είναι και εισαχθέντες στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με αδέλφια ήδη φοιτητές.

Συγκεκριμένοι φοιτητές, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, θα έχουν το δικαίωμα από το    2014-15 να μετεγγραφούν σε αντίστοιχα τμήματα με το τμήμα που πέτυχαν στις Πανελλήνιες σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε χθές το υπουργείο Παιδείας στο νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας επανέρχονται οι ”ελεύθερες” μετεγγραφές φοιτητών για τους τριτέκνους, τους πολυτέκνους αλλά και για τους νέους φοιτητές με αδέλφια που φοιτούν ήδη στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ,όχι όμως πάνω από έξι χρόνια.

Συγκεκριμένα δικαιούχοι μετεγγραφών είναι: πολύτεκνοι, γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα και με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.

Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν, επίσης, οι ορφανοί, όσοι έχουν γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας κ.λπ. Επίσης δύνανται να μεταγραφούν σε αντίστοιχη σχολή επιτυχόντες με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους

Η μεταφορά της θέσης θα πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής. Για να γίνει η μετεγγραφή οι δικαιούχοι φοιτητές θα υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.  Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται.

Η νομοθετική ρύθμιση αυτή που χορηγεί στους υποψηφίους οι οποίοι θα πληρούν τα παραπάνω κριτήρια τη δυνατότητα μετεγγραφής σε ομοειδή τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ με αυτό στο οποίο θα εισαχθούν ,κρίθηκε απαραίτητη ύστερα από τις τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικό το σύστημα εισαγωγής των ειδικών αυτών κατηγοριών υποψηφίων που ίσχυε, και είχε προαναγγελθεί από το υπουργείο Παιδείας

Comments are closed.