ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΣΘΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη του Α21 και τι τελικά δικαιούσθε

Ζητείστε αν δεν έχετε τους κωδικούς σας ( όνομα χρήστη – κωδικό πρόσβασης ) – κλειδάριθμο από τον/την λογιστή/στρια και
 ( χρησιμοποιώντας  Microsoft InternetExplorer ή Mozilla Firefox )
– πατήστε στον σύνδεσμο http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html
– επιλέξτε από τις “Υπηρεσίες προς πολίτες” την “Υποβολή Εντύπου Α21”
– πατήστε “ΕΙΣΟΔΟΣ” για να εισέλθετε στην εφαρμογή
– επιλέξτε-πατήστε “Εκτύπωση Στοιχείων Υπολογισμού”
και δείτε “ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (A21) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ Ε1”,
δηλαδή τι δικαιούσθε – επίσημα και ακριβώς όμως – σε ετήσια βάση.
Ακόμη βλέπετε 
– “Στοιχεία Υπόχρεου και Συζύγου”
– “Γενικά Στοιχεία” ( Γονείς – Δηλωθέντα τέκνα στην αίτηση – Εξαρτώμενα τέκνα – πότε έχει επεξεργασθεί το σύστημα την αίτηση ).
– “Υπολογισμός Επιδόματος ( για όλο το έτος )” [ Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων – Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ].

 

–  Εισοδήματα που έλαβε υπόψη του για τον υπολογισμό των επιδομάτων αυτών ( υπόχρεου και συζύγου και σε σύνολο).

Comments are closed.