ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 2013 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 

 

Οι πρώτες πληρωμές ξεκίνησαν, όμως τα οικογενειακά επιδόματα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης, τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τα ακριβή ποσά εξακολουθούν να αποτελούν σπαζοκεφαλιά για πολλούς, καθώς μάλιστα οχτώ μήνες πέρασαν και αρκετοί δεν πληρώθηκαν ακόμη και οι απορίες των γονέων είναι πολλές. Θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα σημεία στα οποία η εγκύκλιος είναι αρκετά ασαφής, όσο αυτό είναι δυνατό, αναλυτικά και απλά.

Ποιά είναι τα νέα επιδόματα;
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα που ήρθαν να αντικαταστήσουν το παλιό επίδομα τριτέκνων-πολυτέκνων είναι τα εξής δύο:-Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων. -Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
Ποιοί είναι οι δικαιούχοι; Ποιές οι προϋποθέσεις;
Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δικαιούνται όσες οικογένειες έχουν εξαρτώμενα τέκνα, ακόμα και αυτές με ένα παιδί. Το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δικαιούνται οι οικογένειες που έχουν τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Βασικές προϋποθέσεις για την είσπραξη των επιδομάτων είναι: -οι δικαιούχοι να έχουν μόνιμη διαμονή τα τελευταία δέκα έτη στην Ελλάδα και τα εξαρτώμενα τέκνα να βρίσκονται κι αυτά στην Ελλάδα -η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 (φορολογική δήλωση εισοδήματος) καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Α21 (αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων) μέσω του taxisnet.
Μέχρι ποια ηλικία θεωρούνται εξαρτώμενα τα τέκνα;
Ως εξαρτώμενα θεωρούνται τα άγαμα και ανήλικα τέκνα, είτε θετά είτε φυσικά είτε αναγνωρισθέντα έως 18 ετών. Σε περίπτωση που το τέκνο φοιτά στην μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο) το ηλικιακό όριο είναι στα 19 έτη. Σε περίπτωση που φοιτά σε αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ΙΕΚ έως την συμπλήρωση των 24ων ετών. Να σημειωθεί πως στην συγκεκριμένη περίπτωση το επίδομα λαμβάνεται μόνο κατά τον χρόνο φοίτησης τους όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής. Τέλος σε περιπτώσεις τέκνων ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% το όριο ηλικίας διαμορφώνεται στα 24 έτη.
Ποιά είναι τα ποσά που δικαιούμαι απ’ το κάθε επίδομα;
Το ποσό του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων υπολογίζεται βάση του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος (θα δούμε παρακάτω πως ακριβώς υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα) και είναι όπως φαίνονται στον πίνακα: ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πως υπολογίζω το συνολικό οικογενειακό εισόδημα;
Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των εισοδημάτων των δυο συζύγων καθώς και των αυτοτελώς φορολογουμένων εισοδημάτων(επιδόματα τέκνων  επίδομα ανεργίας, αποζημιώσεις κλπ).Προσοχή: Σε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν τότε το συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με την πρόσθεση των αυτοτελώς φορολογουμένων εισοδημάτων και του τεκμαρτού εισοδήματος. Τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε εύκολα στο εκκαθαριστικό σας, και συγκεκριμένα στον πίνακα Γ2, με τίτλο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.
Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Πρέπει να τα προσκομίσω κάπου;
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα αλλά προσκομίζονται μόνο και εφόσον ζητηθούν από τον ΟΓΑ.
Συμπλήρωση αίτησης Α21. Πως συμπληρώνεται; Ποιά τα συχνότερα λάθη & πως διορθώνονται;
Η συμπλήρωση της αίτησης Α21 γίνεται ηλεκτρονικά μετά την οριστική υποβολή του Ε1.
Για την συμπλήρωση του Α21 χρειάζεται να γνωρίζετε τα εξής:
– Στοιχεία ταυτότητας συζύγων. – ΑΜΚΑ των μελών της οικογένειας. – Αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του δήμου όπου είναι γραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή. – Αριθμό IBAN τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο και θα πιστωθούν τα χρήματα.
Διευκρινίσεις: – Ως δικαιούχος ορίζεται αυτός που κάνει την φορολογική δήλωση. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο σύζυγος δηλαδή. – Σύμφωνα με την ερμηνεία της εγκυκλίου ο λογαριασμός που θα δηλωθεί για την είσπραξη των χρημάτων θα έπρεπε να εμφανίζει το όνομα του δικαιούχου όμως υπάρχουν μαρτυρίες πολλών μελών μας πως πληρώθηκαν και σε λογαριασμό που είχε το όνομα της συζύγου και όχι του υπόχρεου. Θεωρητικά και βάση ερμηνείας εγκυκλίου το να δηλώσετε λογαριασμό που δεν περιλαμβάνει το όνομα του δικαιούχου λοιπόν είναι λάθος όμως η πράξη έως τώρα έδειξε πως αν τυχόν το έχετε ήδη κάνει δεν θα σας στοιχίσει. –
Τα πεδία: Κύρια ευθύνη διατροφής και Αποκλειστική ευθύνη διατροφής συμπληρώνονται μόνο σε περιπτώσεις τέκνων από προηγούμενους γάμους ή τέκνα διαζευγμένων γονέων, ή θετά ή αναγνωρισμένα τέκνα. Να σημειωθεί πως σε κάθε περίπτωση τέκνων από άλλο γάμο ή διαζευγμένων γονέων, ακόμα και σε αυτές που η σύζυγος λαμβάνει διατροφή, συμπληρώνουμε Αποκλειστική ευθύνη διατροφής. – Έχει παρατηρηθεί πως αρκετός αριθμός γονέων συμπλήρωσε το πεδίο: Έγγαμο στις πληροφορίες των παιδιών θεωρώντας πως πρόκειται για δήλωση του αν το παιδί είναι εντός γάμου. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι λάθος και στοίχισε σε όσους το έκαναν την μη πληρωμή της πρώτης δόσης έως και σήμερα και αναμονή για διόρθωση του Α21. Σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνεται μόνο εφόσον το παιδί είναι παντρεμένο.
– Το πεδίο Σπουδαστής/Φοιτητής συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που τα τέκνα είναι άνω των 18 ετών και κάτω των 19 σε περίπτωση που φοιτά στην μέση εκπαίδευση ή των 24 ετών στην περίπτωση που φοιτά σε Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. ή δημόσιο Ι.Ε.Κ. – Η ερώτηση: ”Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;” Απαντάται υποχρεωτικά από όλους.
– Υποχρεωτική & απαραίτητη σε κάθε περίπτωση είναι και η επιλογή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν όσα δηλώθηκαν στην αίτηση Α21.
Διορθώσεις στις αιτήσεις Α21 θα είναι δυνατόν να γίνουν εντός του Σεπτεμβρίου και μετά από επικοινωνία, τηλεφωνική ή δια αλληλογραφίας, του Ο.Γ.Α. με τους δικαιούχους που η αίτηση τους παρουσιάζει πρόβλημα. Η ακριβείς ημερομηνίες καθώς και η ακριβής διαδικασία αναμένεται να ανακοινωθούν.
Ποια η διαδικασία πληρωμών; Πότε θα πληρωθώ και τι;
Η διαδρομή που ακολουθεί η αίτηση Α21 είναι η εξής: Μετά την υποβολή του και αφού εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του δικαιούχου, μεταβιβάζεται από την Γ.Γ.Π.Σ. στον Ο.Γ.Α. προς επεξεργασία η αίτηση Α21. Η εγκύκλιος προβλέπει πως τα επιδόματα θα καταβάλλονται ανά τρίμηνο και την τελευταία εργάσιμη αυτού, με εξαίρεση την πληρωμή του πρώτου τριμήνου που θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη του δεύτερου τριμήνου. Με απλά λόγια, οι δύο πρώτες δόσεις πληρώνονται την τελευταία εργάσιμη του Ιουνίου, η τρίτη την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου και η τέταρτη την τελευταία εργάσιμη του Δεκεμβρίου. Αυτά θεωρητικά, ας δούμε τώρα πως έχουν και στην πραγματικότητα. Παρατηρήθηκε φέτος πως λόγο της καθυστερημένης έναρξης της υποβολής φορολογικών δηλώσεων άργησαν να αρχίσουν και οι εκκαθαρίσεις, με αποτέλεσμα ο Ο.Γ.Α. να αρχίσει να παραλαμβάνει από την Γ.Γ.Π.Σ. αιτήσεις προς επεξεργασία μετά τα μέσα Ιουλίου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πληρωμή να μην γίνει στην προβλεπόμενη ημερομηνία και φυσικά να μην είναι για όλους. Έως τώρα έχουν γίνει πληρωμές της πρώτης δόσης δυο φορές, μια στις 24 Ιουλίου και μια στις 14 Αυγούστου. Αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες, τμηματικές, πληρωμές έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά οι ημερομηνίες που μας έδωσαν είναι οι εξής:
Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013
Οι ημερομηνίες αυτές είναι ενδεικτικές βάση του σχεδιαγράμματος που υπάρχει για την διαδικασία (να στείλει η Γ.Γ.Π.Σ. τα στοιχεία, να γίνει έλεγχος και τελικά να καταβάλει τα χρήματα ο ΟΓΑ). Σαφώς και μπορεί να υπάρξει είτε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία, είτε μια απεργία κλπ. Επίσης μας γνωστοποιήθηκε πως η πληρωμή της δεύτερης δόσης είναι προγραμματισμένη για την τελευταία εργάσιμη του Σεπτεμβρίου όπως προβλέπεται.
Τα χρήματα που καταβάλλονται στην πρώτη δόση αφορούν για το κάθε επίδομα αντίστοιχα:
Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων: Πληρωμή 6 μηνών ή αλλιώς το 1/2 του ετήσιου ποσού.
Επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών: Πληρωμή του 1/3 του ετήσιου ποσού.
Οι επόμενες δυο δόσεις θα περιλαμβάνουν 3 μήνες (ή αλλιώς το 1/4 του ετησίου ποσού) του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και το 1/3 του ετησίου ποσού του επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.
Γιατί δεν πληρώθηκα ακόμα την πρώτη δόση;
Εφόσον είστε δικαιούχοι και δεν έχετε πληρωθεί ακόμα την πρώτη δόση, οι πιθανότεροι λόγοι είναι δύο: Είτε δεν έχει εκκαθαριστεί ακόμα η δήλωσή σας, είτε υπάρχει κάποιο λάθος στην αίτηση Α21.Στην πρώτη περίπτωση το μόνο που πρακτικά μπορείτε να κάνετε είναι να περιμένετε, ενώ για να διαπιστώσετε αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, αν και ακόμα δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης όπως προείπαμε, μπορείτε να ελέγξετε την αίτησή σας (υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης από το taxisnet) ή να επικοινωνήσετε με τον Ο.Γ.Α. ώστε να σας το επιβεβαιώσει.
Γιατί πήρα άλλα χρήματα απ’ όσα υπολόγιζα;
Πιθανότατα έχετε κάνει λάθος στον υπολογισμό του συνολικού εισοδήματος ή στον υπολογισμό του ποσού της πρώτης δόσης.
Άν όμως υπάρχει λάθος επικοινωνήστε με τον Ο.Γ.Α.
Υπάρχει περίπτωση να παρακρατηθούν χρήματα από το επίδομα λόγω οφειλών στο κράτος;
Όχι. Σε καμία περίπτωση. Τα οικογενειακά επιδόματα είναι κοινωνική παροχή και δεν παρακρατούνται ακόμα κι αν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. Παρόλα αυτά, θα συνιστούσαμε προσοχή στους γονείς καθώς έχουν αναφερθεί κάποιες περιπτώσεις παρακράτησης χρημάτων από τράπεζες, κάτι του οποίου η νομιμότητα είναι άκρως ελεγχόμενη.

Comments are closed.