ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ !  
Όσοι εκ των δικαιούχων δεν έχουν λάβει τα επιδόματα
τέκνων αν και έχουν  κάνει τις διορθώσεις στο Α21
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά στον
 ανταποκριτή του ΟΓΑ, για να αποδείξουν τις αλλαγές.

 

Αλλιώς  δεν θα καταβληθούν τα επιδόματα.

Comments are closed.